Aktualności

25.05.2018

„Biznes Wrażliwy Społecznie” ruszył KONKURS dla PRZĘDSIĘBIORCÓW

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, która tworzy wraz z partnerami Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej organizuje kolejną edycję Konkursu „Biznes Wrażliwy Społecznie”.

Celem konkursu jest zauważenie i nagrodzenie dobrych praktyk firm, które wspierają społeczność lokalną. Zaangażowanie społeczne firm przybiera różne formy, a jedną z nich jest współpraca z podmiotami ekonomii społecznej (fundacjami, stowarzyszeniami, spółdzielniami socjalnymi).

„Biznes Wrażliwy Społecznie” ruszył  KONKURS dla PRZĘDSIĘBIORCÓW

Konkurs „Biznes Wrażliwy Społecznie” jest też okazją do nagrodzenia Państwa partnerów ze sfery biznesu, dlatego zachęcamy do przekazania informacji o konkursie do współpracujących firm.

Do 31 lipca będziemy czekać na dobre praktyki realizowane w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.

Korzyści udziału w Konkursie „Biznes Wrażliwy Społecznie”:

  • Możliwość otrzymania statuetki wykonanej przez przedsiębiorstwo społeczne
  • Możliwość zaprezentowania działań społecznie odpowiedzialnych w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej – każda dobra praktyka zostanie zaprezentowana w internetowym Katalogu Dobrych Praktyk
  • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy
  • Uczestnictwo w uroczystej gali
  • Pierwszeństwo w uczestnictwie w bezpłatnych  szkoleniach w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

ZGŁOSZENIA

Aby zgłosić dobrą praktykę firmy należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: wersja online lub do pobrania (wersja docx), którą należy wysłać na adres: m.robaszynska@fundacjacp.org

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.bws.fundacjacp.org

Osoba kontaktowa: Monika Robaszyńska, tel.: 533 316 284 mail.: m.robaszynska@fundacjacp.org