Aktualności

23.07.2019

Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej już dostępny!

Z przyjemnością prezentujemy Państwu długo wyczekiwaną publikację pn. LUBUSKA EKONOMIA SPOŁECZNA. Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej.

Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej już dostępny!

W publikacji zaprezentowano wybrane przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej z woj. lubuskiego, które wytwarzają produkty i świadczą  usługi w ramach działalności gospodarczej, odpłatnej lub działalności handlowej, usługowej i wytwórczej.

Niniejszy Katalog zawiera informacje, dotyczące danych adresowych oraz zakresu oferty wybranych przedsiębiorstw społecznych, działających w województwie lubuskim. Stanowi on doskonałe źródło informacji na temat podmiotów, którym można i którym warto zlecać zamówienia społecznie odpowiedzialne. 

Należy podkreślić, że za zaprezentowanymi Państwu przedsiębiorstwami, ich produktami i usługami kryją się niezwykli ludzie, którzy w oparciu o godne warunki pracy, w zindywidualizowany sposób, realizują aktywizację społeczną i zawodową osób o najsłabszej pozycji na rynku pracy.

Publikacja, została zrealizowana z zastosowaniem aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, a w efekcie zlecona do wykonania Spółdzielni Socjalnej WeDo Studio z Zielonej Góry, której Serdecznie Dziękujemy!

Zachęcamy do zapoznania się i do korzystania z Publikacji.