Aktualności

15.12.2016

CZWARTE SPOTKANIE SIECIUJĄCE LUBUSKIE PODMIOTY EKONOMII SPŁECZNEJ

24.11.2016r. w Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku odbyło się czwarte spotkanie z cyklu spotkań mających na celu sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej (pes-y) o charakterze reintegracyjnym (KIS-y, CIS-y, WTZ-y, ZAZ-y), które mają za zadanie reintegrować społecznie i zawodowo osoby oddalone nie tylko od rynku pracy, lecz również pozostające na obrzeżach życia społecznego, min. z uwagi na niepełnosprawność czy uwarunkowania socjalne. Spotkanie poprowadził Pan Daniel Fąferko.

CZWARTE SPOTKANIE SIECIUJĄCE LUBUSKIE PODMIOTY EKONOMII SPŁECZNEJ

Tematem spotkania było „Miejsce podmiotów reintegracyjnych na lokalnym rynku”. Pierwszym punktem spotkania było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy podmioty zatrudnienia reintegracyjnego są czasowym, czy docelowym miejscem pracy? Następnie poruszono kwestię praktycznych umiejętności uczestników zajęć, a tym samym gotowość podmiotów reintegracyjnych do świadczenia konkretnych, mierzalnych usług. W dalszej części spotkania trwała praca warsztatowa nt. możliwości świadczenia usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego oraz pośrednictwa zawodowego przez centra integracji społecznej. W ostatniej części spotkania omówiono uwarunkowania pracy tymczasowej w podmiotach zatrudnienia reintegracyjnego i podsumowano dotychczasowe spotkania. Uczestnicy stwierdzali, że sieciowanie podmiotów zatrudnienia reintegracyjnego ma sens z uwagi na cenną wymianę doświadczeń, a docelowo nawet na wspomaganie się w wykonywaniu większych zleceń na rynku.