Aktualności

02.02.2018

Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodoweg...

GUS opublikował notatkę z wstępnymi wynikami na temat działalności stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczej i zawodowego w 2016 r.