Aktualności

16.10.2018

European Week of Regions and Cities & European Social Economy Regions Pilot 2018

W dniach 8-11 października 2018 roku odbywał się w Brukseli Europejski Tydzień Regionów i Miast. Podczas niego prowadzono obrady w ramach projektu „Europejskie regiony gospodarki społecznej 2018 Pilot” (European Social Economy Regions 2018 Pilot).

W ramach sesji plenarnych i interaktywnych spotkań warsztatowych poruszano tematykę dotyczącą ekonomii społecznej w odniesieniu do zadań z nią związanych w zakresie:

  • współpracy międzyregionalnej,
  • podnoszenia świadomości jej potrzeb rozwoju i edukacji na jej rzecz,
  • zarządzania wielopoziomowego w sektorze ES,
  • społecznych zamówień publicznych
  • narzędzi i platform wspierających zarówno jej rozwój jak  i wykorzystywanie osiągnięć.

Podczas spotkania obradowano w dwóch sesjach: "Od ESER do ukierunkowanej międzyregionalnej współpracy na rzecz ekonomii społecznej" oraz "Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość dla regionów UE". Dyskusje były prowadzone z udziałem partnerów z Centrum Badawczego - Joint Research Centre Policy Lab oraz dwóch niedawnych wydarzeń dotyczących ESER – Globalnego Forum Ekonomii Społecznej w Bilbao (2 października 2018 r.) i Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (9 października 2018 r.) Spotkania te stanowiły dobrą  okazję dla regionów, miast i podmiotów gospodarki społecznej z obszaru Unii Europejskiej do aktywnego uczestnictwa w dyskusji nad kształtowaniem polityk Unii w dziedzinie ekonomii społecznej. W spotkaniach uczestniczyły 32 regiony i miasta z UE (14 państw członkowskich). Byliśmy tam również i my!