Aktualności

19.10.2017

I SPOTKANIE Z CYKLU "ŚCIEŻKI REINTEGRACJI SPOŁECZNO - ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM"

Za nami pierwsze spotkanie z cyklu ścieżki reintegracji społeczno - zawodowej na przykładzie Informatora "ŚCIEŻKI REINTEGRACJI SPOŁECZNO - ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM", które miało miejsce w dniu 11 października 2017 r. w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze. W spotkaniu wzięło udział 30 osób a prowadził je Pan Przemysław Kozak -  ekspert w dziedzinie ekonomii społecznej, konsultant regionalny w projekcie „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”, Członek Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu oraz Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Prezydencie m.st. Warszawy. Spotkanie miało charakter głównie informacyjno-promocyjny i służyło zapoznaniu uczestników z Informatorem „Ścieżki reintegracji społeczno – zawodowej w województwie lubuskim”.

I SPOTKANIE Z CYKLU "ŚCIEŻKI REINTEGRACJI SPOŁECZNO - ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM"

W pierwszej części spotkania Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Pan Jakub Piosik przywitał uczestników i wprowadził w kontekst spotkania. Następnie przedstawicielki zespołu opracowującego Informator przedstawiły przebieg prac nad nim oraz przykłady praktycznego wykorzystania ścieżek reintegracji społeczno-zawodowej. Po przerwie, uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia się i zadawania pytań dotyczących Informatora. W dalszej kolejności przedstawiono mocne strony dokumentu, a następnie uczestnicy – pracując w grupach – dyskutowali na temat korzyści,  jakie przyniesie wdrożenie ścieżek reintegracji społeczno-zawodowej dla: a) lokalnej społeczności, b) instytucji zajmujących się reintegracją społeczno-zawodowa. Na koniec, wskazano konieczność praktycznego przetestowania ścieżek reintegracji przynajmniej w dwóch miejscach w województwie lubuskim, aby sprawdzić ich funkcjonalność i efektywność. Uczestnicy spotkania zostali poproszeni o rozważenie, które powiaty chciałyby zaangażować się w proces testowania.