Aktualności

24.04.2018

I zjazd w ramach III edycji Akademii Liderów Lokalnych

W dniach 20-21.04.2018r. odbył się I warsztat w ramach III edycji Akademii Liderów Lokalnych. Trenerem odpowiedzialnym za cały cykl szkoleniowy w ramach Akademii Liderów Lokalnych jest Damian Dec – animator, facylitator, który aktywnie angażuje się w różnorodne inicjatywy edukacyjne i społeczne z zakresu aktywności obywatelskiej.

I zjazd w ramach III edycji Akademii Liderów Lokalnych

Głównym celem warsztatu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie planowania projektów. Dodatkowym celem było zintegrowanie grupy.

Pierwsza część warsztatu poświęcona została na integrację grupy, a także zidentyfikowanie profilu kompetencyjnego lidera lokalnego. Uczestnicy definiowali główne obszary kompetencyjne w obszarach – umiejętności, wiedzy i postaw.

W grupie zostały wspólnie ustalone zasady współpracy podczas zajęć, a także główne oczekiwania względem cyklu edukacyjnego. Spośród zebranych oczekiwań – planowanie projektu okazało się najbardziej pożądanym w związku z czym pierwsze zajęcia poświęcone zostały temu zagadnieniu.

W trakcie zajęć przepracowany został proces planowania projektu – od definiowania potrzeb i problemów, przez drzewo problemowe, określanie celów oraz wyznaczanie działań. Pomiędzy poszczególnymi modułami położyłem nacisk na wątki związane z autorefleksją w odniesieniu do pełnionej i przyszłej roli lidera lokalnego.