Aktualności

30.11.2017

II SPOTKANIE Z CYKLU "ŚCIEŻKI REINTEGRACJI SPOŁECZNO - ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM"

22 października 2017 roku w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze odbyło drugie spotkanie  z cyklu ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej na przykładzie Informatora "ŚCIEŻKI REINTEGRACJI SPOŁECZNO - ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM".

Tematem spotkania było „Diagnozowanie potrzeb i potencjałów osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Pierwsza część spotkania służyła określeniu miejsc, których ścieżki reintegracji będą testowane. Uczestnicy dyskutowali o procesie diagnozy potrzeb i potencjałów osób, którym powinno zostać udzielone wsparcie. Przedstawiciele poszczególnych instytucji i organizacji opowiadali jak wygląda sposób diagnozowania potrzeb klienta w ich podmiocie w kontekście reintegracji społeczno-zawodowej. W ostatniej części spotkania dyskusja koncentrowała się wokół kluczowych elementów diagnozy potrzeb i potencjałów klientów, niezbędnych do zaplanowania adekwatnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej.