Aktualności

21.05.2018

II Warsztat w ramach Akademii Liderów Lokalnych

W dniach 18-19.05.2018r. odbył się II warsztat w ramach III edycji Akademii Liderów Lokalnych pt.:”Komunikacja interpersonalna”

Głównym celem warsztatu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie komunikacji interpersonalnej. Pierwsza część warsztatów dotyczyła identyfikacji głównych barier komunikacyjnych i sposobów ich eliminacji.

Ważnym elementem wprowadzającym było ćwiczenie dotyczące umiejętności rozróżnienia faktów od interpretacji. Wnioski wypracowane w jego trakcie stanowiły punkt odniesienia w kolejnych modułach.

W pierwszym dniu przepracowany został temat związany z konstruowaniem komunikatu „ja”.Przeprowadzone zostało ćwiczenie „Baronowa”, identyfikujące główne bariery w komunikacji grupowej. Omówiony został model komunikacji Von Thuna. Drugi dzień przebiegał zgodnie z programem – przeprowadzone zostało ćwiczenie „Kto porwał samolot” z zakresu aktywnego słuchania oraz ćwiczenia dotyczące budowania informacji zwrotnych.