Aktualności

18.11.2016

III WARSZTAT W RAMACH AKADEMII LIDERÓW LOKALNYCH

W dniach 04-05.11.2016r. odbył się III warsztat w ramach Akademii Liderów Lokalnych, którego głównym celem było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie komunikacji interpersonalnej.

W pierwszej części warsztatów uczestniczki wypełniały kwestionariusze dot. autopercepcji w wymiarach – bierność, agresja, asertywność, manipulacja. W trakcie zajęć uczestniczki ćwiczyły również oddzielanie opinii od faktów, komunikację jedno i dwustronną oraz poznały zasady konstruowania komunikatu ja, definiowania potrzeb jak również oddzielania interpretacji od spostrzeżeń i faktów. Trener omówił zasady udzielania informacji zwrotnej.