Aktualności

11.06.2018

III warsztat Akademii Liderów Lokalnych

W dniach 08-09.06.2018r. odbył się III warsztat w ramach III edycji Akademii Liderów Lokalnych pt.:”Aktywizacja społeczności lokalnej”

Głównym celem warsztatu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie rozwijania zaangażowania społecznego. Skład grupy podlega nieustannym modyfikacjom – pierwsza część warsztatów tak jak poprzednio poświęcona została integracji. Punktem wyjścia do szkolenia była analiza własnego zaangażowania. Uczestnicy na podstawie koła Shalita, definiowali własne zakresy zaangażowania. Tym samym doświadczali na sobie wyzwań związanych z rozwinięciem aktywności w wybranym zakresie. Omówiony został model zaangażowania społecznego, który został przećwiczony w formie aktywnej na zewnątrz hotelu.  Uczestnicy wzięli udział w ćwiczeniu pt. spacer ślepców, naprzemiennie wcielając się w rolę lidera prowadzącego i osoby prowadzonej. Przeprowadzone zostało ćwiczenie „liczenie do stu”, na podstawie, którego omówione zostały główne bariery związane z rozwijaniem zaangażowania. Drugi dzień poświęcony został omówieniu przykładów dobrych praktyk, narzędzi aktywizowania społeczności lokalnych.