Aktualności

07.02.2018

IV SPOTKANIE Z CYKLU "ŚCIEŻKI REINTEGRACJI SPOŁECZNO - ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM"

05 lutego 2018 roku w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze odbyło czwarte spotkanie  z cyklu ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej na przykładzie Informatora "ŚCIEŻKI REINTEGRACJI SPOŁECZNO - ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM".

Tematem spotkania była standaryzacja procesu diagnostycznego. Na początku Pan Jarosław Kaszkowiak przedstaw istotne informacje o konkursach dla OPS. Następna część spotkania poświęcona była analizie narzędzi diagnostycznych i materiałów nadesłanych przez uczestników. Podczas spotkania dyskutowano o standaryzacji procesu diagnostycznego oraz procesie diagnozy i zespole interdyscyplinarnym. Przedstawiciele poszczególnych instytucji i organizacji opowiadali jak wygląda sposób diagnozowania potrzeb klienta w ich podmiocie w kontekście reintegracji społeczno-zawodowej.