Aktualności

08.12.2016

IV Warsztat w ramach Akademii Liderów Lokalnych

W dniach 18-19.11.2016r. odbył się IV warsztat w ramach Akademii Liderów Lokalnych, którego głównym celem było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie przygotowania do realizacji inicjatyw lokalnych. 

Pierwsza część warsztatów poświęcona została na dyskusję wokół stanu przygotowania do realizacji inicjatyw lokalnych. Trener zaprezentował zasady skutecznego planowania oraz omówił cykl życia projektu Ważnym elementem warsztatów było przećwiczenie umiejętności definiowania celów zgodnych z kryteriami SMART, zgodnie, z którym cel powinien być prosty, mierzalny, osiągalny, istotny oraz określony w czasie. Podczas warsztatów uczestniczki także pracowały nad doprecyzowaniem założeń indywidualnych projektów. Po wypracowaniu na podstawie proponowanych ćwiczeń kolejnych elementów projektu, uczestniczki prezentowały zagadnienie i przeprowadzona została dyskusja grupowa
zakończona udzieleniem informacji zwrotnej. Zagadnienia merytoryczne przeplatane były ćwiczeniami, podczas których uczestniczki zmagały się z zasadami pracy zespołowej nad rozwiązywaniem problemu.