Aktualności

21.02.2018

JUŻ WKRÓTCE WAŻNA PUBLIKACJA: ZAMÓWIENIA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE - PODRĘCZNIK STOSOWANIA

Już za kilka dni zostanie wydrukowana publikacja pt. "Zamówienia społecznie odpowiedzialne - podręcznik stosowania".

Będzie to poradnik kierowany do zmawiających, który pokaże jak w praktyce stosować klauzule i aspekty społeczne w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. W Podręczniku został położony nacisk na stronę praktyczną stosowania klauzul społecznych poprzez opracowanie wzorów dokumentów, które mogą zostać wykorzystane przez zamawiających. Opracowane wzory dokumentów wykorzystują dostępne w systemie zamówień publicznych klauzule społeczne.

Publikacja jest przygotowywana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO Lubuskie 2020 pn. Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej prowadzonego przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.