Aktualności

14.02.2019

Już jest! Regulamin udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze  zgodnie z Rozdziałem 7 pkt. 9 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 wspólnie  z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej  w woj. lubuskim opracował wspólny, oparty na jednolitych zasadach regulamin przyznawania dotacji, który dostępny jest już na stronach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze oraz Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp. Zapraszamy do zapoznania się z  dokumentem.