Aktualności

08.08.2018

KOLEJNE SPOTKANIA INFORMACYJNE O ZAMÓWIENIACH SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH

Już niebawem odbędą się kolejne spotkania informacyjne na temat stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Program spotkań będzie obejmował m.in.:

–     podstawy prawne stosowania klauzul społecznych oraz aspektów społecznych w zamówienia publicznych,

–     przykłady dobrych praktyk, w szczególności stosowanie aspektów społecznych w zamówieniach o wartości do 30 tys. oraz czterech głównych klauzul: zastrzeżonej, usługowej, pracowniczej i zatrudnieniowej,

–     korzyści płynące ze stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych przez jednostki samorządu terytorialnego,

–     obligatoryjność/dowolność stosowania aspektów społecznych,

–     sankcje wobec wykonawców z tytułu nieprawidłowej realizacji klauzul społecznych.

Po wakacjach spotkamy się w powiecie strzelecko-drezdeneckim, międzyrzeckim, świebodzińskim, sulęcińskim, słubickim i w Gorzowie Wlkp.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją: "Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne - podręcznik stosowania"