Aktualności

16.11.2018

KONFERENCJA "INNOWACYJNE USŁUGI OPIEKUŃCZE"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie pt. „Innowacyjne usługi opiekuńcze”.

Termin: 3 grudnia 2018 r., godz. 10:00 (planowany czas trwania spotkania – 4,5 godziny).

Miejsce: Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, al. Niepodległości 15.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, uczelni, mediów, przedsiębiorców. Tematem przewodnim wydarzenia będą innowacyjne rozwiązania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych. Wystąpienia prelegentów będą poświęcone m.in. opiece wytchnieniowej, gospodarstwom opiekuńczym i teleopiece. Celem spotkania jest poszukiwanie i propagowanie nowych rozwiązań, które pozwolą zaspokoić rosnące zapotrzebowanie społeczne na usługi opiekuńcze.

Zgłoszenia na spotkanie prosimy kierować poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie http://es.lubuskie.pl/pl/Zglos-sie  do dnia 30.11.2018 r. W razie pytań prosimy o kontakt z Dorotą Kołkowską, mail: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl, tel. 68 323 19 26.

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”.

download file