Aktualności

16.11.2017

KONFERENCJA "JAK REWITALIZOWAĆ? - OD PROGRAMOWANIA DO ZMIANY SPOŁECZNEJ"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na konferencję pt. „Jak rewitalizować? – od programowania do zmiany społecznej”.

Termin: 28 listopada 2017 r., godz. 11:00 (planowany czas trwania konferencji – 4,5 godziny).

Miejsce: Centrum Artystyczno-Kulturalne „ZAMEK” w Krośnie Odrzańskim.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, uczelni, mediów, przedsiębiorców. Jej celem jest propagowanie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie programowania i realizacji lokalnych programów strategicznych, które uwzględniają ekonomię społeczną. Konferencja będzie okazją do zaprezentowania stanu prac nad lokalnymi dokumentami, które tworzą warunki rozwoju ekonomii społecznej, a także omówienia planowanych zmian w zakresie tworzenia lokalnych polityk publicznych. Założenia do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej przewidują zastąpienie wielu gminnych programów, których obowiązek tworzenia nakładają na samorząd ustawy, jednym Lokalnym Programem Rozwoju Społecznego.

Chcielibyśmy wraz z Państwem przeanalizować możliwości, szanse i zagrożenia wynikające z projektowanych zmian w tworzeniu lokalnych programów strategicznych.

Zgłoszenia na spotkanie prosimy kierować poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie http://es.lubuskie.pl/pl/Zglos-sie  do dnia 22.11.2017 r. W razie pytań prosimy o kontakt z Dorotą Kołkowską, mail: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl, tel. 68 323 19 26.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”.