Aktualności

01.03.2018

KONKURS 7.3 PROGRAMY AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ INNE PODMIOTY

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 26 marca 2018 r. i zakończy się 4 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje: LINK