Aktualności

10.06.2017

KONKURS: BIZNES WRAŻLIWY SPOŁECZNIE

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza Państwa do udziału w konkursie „Biznes Wrażliwy Społecznie”.

KONKURS: BIZNES WRAŻLIWY SPOŁECZNIE

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 30 czerwca 2017 r. Zgłaszać można dobre praktyki realizowane w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.

Dodatkowo wyróżnione zostaną firmy, które współpracują z podmiotami ekonomii społecznej (stowarzyszeniami, fundacjami, spółdzielniami socjalnymi).

Korzyści udziału w Konkursie „Biznes Wrażliwy Społecznie”:

  • Możliwość otrzymania statuetki „Biznes Wrażliwy Społecznie” wykonanej przez przedsiębiorstwo społeczne
  • Zaprezentowanie dobrej praktyki w internetowym Katalogu Dobrych Praktyk
  • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy
  • Uczestnictwo w uroczystej gali organizowanej wspólnie przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  • Pierwszeństwo w uczestnictwie w bezpłatnych  szkoleniach „Społecznie odpowiedzialne inwestowanie”