Aktualności

02.01.2018

KONSULTACJE KOMISJI EUROPEJSKIEJ NA TEMAT ZAWARTOŚCI PRZEWODNIKA DOT. SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Komisja Europejska rozpoczęła otwarte konsultacje dotyczące zawartości nowego przewodnika w sprawie zakresu i struktury wytycznych Komisji dotyczących społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Konsultacje mają na celu zgromadzenie opinii zainteresowanych stron na temat zakresu i struktury nowego przewodnika Komisji Europejskiej dot. społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

W drodze konsultacji Komisja chciałaby uzyskać informacje na temat pożądanego charakteru projektowanego dokumentu, zagadnień jakie powinien on obejmować oraz sposobu zaprezentowania przykładów najlepszych praktyk w obszarze społecznych zamówień publicznych.

Konsultacje są skierowane do podmiotów zaangażowanych we wdrażanie zamówień społecznie odpowiedzialnych, takich jak: jednostki administracji publicznej na szczeblu rządowym i samorządowym, sieci instytucji zamawiających, przedsiębiorstwa społeczne/organizacje społeczne, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, instytucje badawcze, ośrodki akademickie, organizacje międzynarodowe oraz wszystkie pozostałe instytucje i osoby zainteresowane tematyką społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w nowym przewodniku dotyczącym społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych i ewentualnych dokumentach uzupełniających.

Interaktywny formularz do przekazania odpowiedzi w ramach konsultacji jest dostępny na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/info/consultations/commission-guide-socially-responsible-public-procurement_pl

Zarówno treść formularza jak i możliwość przekazywania odpowiedzi została udostępniona w każdym z 23 języków urzędowych UE (w tym w języku polskim).

Konsultacje będą otwarte do dnia 1 marca 2018 roku.