Aktualności

26.04.2018

Kolejne Posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomiki Społecznej

25 kwietnia 2018 roku w Zielonej Górze., odbyło się kolejne posiedzenie członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego (RKRES).

Uczestników posiedzenia przywitał Wicemarszałek Romuald Gawlik.

Pierwsza część posiedzenia została poświęcona animacji projektów OPS oraz realizacji wskaźników
w trwających projektach w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna. Wywołała się dyskusja na temat możliwości udziału uczestników projektów realizowanych przez OPS/PCPR w projektach realizowanych przez centra integracji społecznej.

W dalszej części przedstawiciele CIS Zielona Góra oraz Stowarzyszenia „Krąg” zaprezentowali członkom realizację swoich projektów.

W drugiej części omówiony został temat przedsiębiorczości społecznej w rewitalizacji a przedstawiciel Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych zaprezentował efekty projektu "Skuteczni w zamówieniach publicznych". Na koniec posiedzenia poruszono temat trwałości miejsc pracy utworzonych z dotacji przyznanych przez powiatowe urzędy pracy.