Aktualności

20.12.2016

Konferencja regionalna „Usługi społeczne – programowanie i realizacja”.

W dniu 7 grudnia 2016 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła konferencja pt. „Usługi społeczne – programowanie i realizacja”.

Konferencja regionalna „Usługi społeczne – programowanie i realizacja”.

W konferencji wzięli udział między innymi  przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i podmiotów ekonomii społecznej z województwa lubuskiego.

Spotkanie poświęcono rozwojowi ekonomii społecznej, a jego tematem przewodnim było omówienie zasad partycypacyjnego diagnozowania, programowania i realizowania usług społecznych.

Konferencję otworzył Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze Pan Jakub Piosik, przedstawiając założenia i rezultaty projektu „Efekt synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”. W ramach projektu odbyło się m.in. 12 powiatowych spotkań informacyjnych dotyczących tworzenia i aktualizacji dokumentów strategicznych uwzględniających ekonomię społeczną. Nadal trwa doradztwo specjalistyczne w tym obszarze. Pan Jakub Piosik podsumował prace nad tworzeniem i aktualizowaniem lokalnych dokumentów strategicznych.

Pan Cezary Miżejewski przedstawił dwie prezentacje. Pierwszą na temat funkcji realizacji usług społecznych użyteczności publicznej i rozwoju lokalnego. Druga prezentacja eksperta poświęcona była zasadom udziału podmiotów ekonomii społecznej w realizacji usług społecznych użyteczności publicznej. Zagadnienia poruszone w wystąpieniu spotkały się z szeregiem pytań i dużym zainteresowaniem słuchaczy.

Pani Magdalena Tokarska – Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze omówiła problematykę wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w kontekście realizacji usług społecznych.

Kolejny ekspert pan Adam Misiaszek z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego poświęcił swoje wystąpienie usługom społecznym w Programie Operacyjnym Lubuskie 2020.

W przerwie kawowej uczestnicy konferencji korzystali z poczęstunku przygotowanego przez Odrzańską Spółdzielnię Socjalną z Krosna Odrzańskiego.