Aktualności

22.03.2018

Konkurs 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs nr RPLB. 07.06.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 16 kwietnia 2018 r. i zakończy się 23 kwietnia 2018 r.

szczegółowe informacje: http://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie-o-konkursie-nr-rplb-07-06-01-iz-00-08-k01-18-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-lubuskie-2020-osi-priorytetowej-7-rownowaga-spolec