Aktualności

08.11.2018

LUBUSKI WŁĄCZNIK - KOLEJNY ETAP - STARTUJEMY Z WIZYTAMI STUDYJNYMI DO PES

W dniu 08.11.2018r., w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, odbyło się drugie posiedzenie Kapituły Konkursowej LUBUSKIEGO WŁĄCZNIKA. LIDERA BIZNESU SPOŁECZNEGO.

LUBUSKI WŁĄCZNIK - KOLEJNY ETAP - STARTUJEMY Z WIZYTAMI STUDYJNYMI DO PES

Podczas posiedzenia Kapituła zweryfikowała pod względem formalnych, zgłoszone do Konkursu organizacje. W wyniku czego do dalszego etapu przeszły 33 z 35 zgłoszonych PES' ów, z czego:

8 podmiotów w KATEGORII Przedsiębiorstwo Społeczne (PS)

6 podmiotów w KATEGORII Podmiot Ekonomii Społecznej (w tym 2 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ)

19 podmiotów w KATEGORII DEBIUT

Tym samym przystąpiliśmy do kolejnego etapu, na który składają się wizyty studyjne, mające na celu analizę sposobu funkcjonowania, a także ocenę pozycji rynkowej oraz społecznej zgłoszonych do Konkursu podmiotów. Wizyty, potrwają
do 30.11.2018 r. UROCZYSTA GALA WRĘCZENIA NAGRÓD JUŻ 7 GRUDNIA!

Poniżej wykaz podmiotów, które podjęły wyzwanie w poszczególnych kategoriach Konkursu.