Aktualności

30.04.2018

Małe Wielkie Zmiany: Ogłoszenie o naborze

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych ogłosiło nabór uzupełniający do Inkubatora „Małe Wielkie Zmiany” wspierającego inicjatywy na rzecz aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy. Rekrutacja ma formę naboru ciągłego do wyczerpania dostępnej puli grantów.

W Inkubatorze "Małe Wielkie Zmiany" poszukiwani są ludzie, organizacje, instytucje i firmy, które w swojej działalności obserwują pojawianie się barier wymagających nowego podejścia. Innowatorzy mogą liczyć w Inkubatorze na wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe. Nie trzeba mieć od razu gotowego pomysłu. Liczy się przede wszystkim zaangażowanie i znajomość specyficznej sytuacji wybranej grupy.
Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają następnie granty na półroczne testy innowacyjnych rozwiązań. Średnia wysokość grantu to 43 tys. zł, a maksymalna to 100 tys. zł.
Nabór ma formę ciągłą do wyczerpania puli grantów. Nie ma wyznaczonego czasu na przygotowanie Projektów Innowacji po przyjęciu do Inkubatora. Innowatorzy mają do dyspozycji możliwość wsparcia doradców specjalistycznych i Mentorów Innowacji.

Formularze rekrutacyjne

27 kwietnia 2018 r. rozpoczęcie naboru uzupełniającego do Inkubatora.

Więcej informacji znajdziesz tutaj