Aktualności

30.05.2017

NOWE STANDARDY PRACY CIS - PILOTAŻ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że rozpoczęły się spotkania z cyklu „NOWE STANDARDY PRACY CIS – PILOTAŻ”, organizowane w ramach projektu pt. „EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Pierwsze spotkanie odbyło się w terminie 8-9.06.2017r. w Dworze Kolesin a kolejne planowane są w miesiącach lipiec, wrzesień i październik b.r. Spotkania te to cykl szkoleń i przygotowań dla Centrów Integracji Społecznej funkcjonujących w województwie lubuskim do przeprowadzenia w trzech z nich (wyłonionych podczas konkursu), procesu pilotażu wstępnej koncepcji systemu standaryzacji PES o charakterze reintegracyjnym na przełomie 2017r. i 2018r.
Spotkania prowadzi Pani Małgorzata Kowalska z CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne z Torunia,  członek Ogólnopolskiego Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej oraz Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, ekspert krajowy w dziedzinie polityki i ekonomii społecznej, odpowiedzialny za opracowanie koncepcji systemu standaryzacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym – Centrów Integracji Społecznej (CIS).