Aktualności

06.09.2017

NOWE STANDARDY PRACY CIS – PILOTAŻ III SPOTKANIE

W dniach 31.08 – 01.09.2017r. w Dworze Kolesin miało miejsce trzecie z zaplanowanych czterech dwudniowych spotkań z cyklu „NOWE STANDARDY PRACY CIS – PILOTAŻ”, organizowanych w ramach projektu pt. „EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”. Spotkanie to, tak jak dwa poprzednie, poprowadziła Pani Małgorzata Kowalska z CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne z Torunia,  ekspert krajowy w dziedzinie polityki i ekonomii społecznej, odpowiedzialna za opracowanie koncepcji systemu standaryzacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym – Centrów Integracji Społecznej (CIS) w województwie lubuskim.

NOWE STANDARDY PRACY CIS – PILOTAŻ III SPOTKANIE

Tematem spotkania była „Kontynuacja prac nad ustaleniem zakresu standardów obligatoryjnych i fakultatywnych”.Spotkanie to było kontynuacją cyklu szkoleń i przygotowań dla Centrów Integracji Społecznej funkcjonujących w województwie lubuskim do przeprowadzenia w trzech z nich (wyłonionych podczas konkursu), procesu pilotażu wstępnej koncepcji systemu standaryzacji PES o charakterze reintegracyjnym na przełomie 2017r. i 2018r.  Uczestnicy spotkania – przedstawiciele CIS-ów z województwa lubuskiego oprócz kontynuacji prac nad ustalaniem standardów minimum (obligatoryjnych) i fakultatywnych, które następnie poddane zostaną pilotażowi w trzech CIS-ach, metodą warsztatową w grupach opracowywali wykorzystywane przez siebie w codziennej pracy druki, celem nadania im jednolitego charakteru do bieżącego wykorzystywania w swoich instytucjach. Następnie  przedstawiciele poszczególnych grup prezentowali opracowane dokumenty pozostałym uczestnikom i wspólnie z nimi oraz prowadzącą, nadawali im ostateczną treść oraz zapis.

Ostatnie spotkanie z tego cyklu zaplanowane jest na 26-27.10.2017r. również w Dworze Kolesin i zakończy ono etap poprzedzający proces pilotażu koncepcji systemu standaryzacji, tzw. etap edukacji
i wsparcia w wypracowywaniu koncepcji standaryzacji usług reintegracyjnych i funkcjonowania CIS-ów jako instytucji, a tym samym otworzy kolejny etap -  przeprowadzenia konkursu na wyłonienie trzech Centrów Integracji Społecznej – wykonawców procesu pilotażu wspólnie wypracowanej koncepcji standaryzacji.