Aktualności

31.10.2017

NOWE STANDARDY PRACY CIS – PILOTAŻ IV SPOTKANIE

W dniach 26-27.10.2017r. w Dworze Kolesin miało miejsce IV i ostatnie dwudniowe spotkanie z cyklu "NOWE STANDARDY PRACY CIS - PILOTAŻ",  zorganizowane w ramach projektu pt. „EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”. Spotkanie to, tak jak trzy poprzednie, poprowadziła Pani Małgorzata Kowalska z CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne z Torunia,  ekspert krajowy w dziedzinie polityki i ekonomii społecznej, odpowiedzialna za opracowanie koncepcji systemu standaryzacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym – Centrów Integracji Społecznej (CIS) w województwie lubuskim.

NOWE STANDARDY PRACY CIS – PILOTAŻ IV SPOTKANIE

Uczestnicy  w sposób partycypacyjny wypracowali dla CIS-ów standardy minimum (obligatoryjne) i określili standardy fakultatywne.  Wypracowanie minimalnych obligatoryjnych standardów oraz fakultatywnych możliwości działań, pozwoliło w dalszej części na opracowanie minimalnego standardu funkcjonowania CIS-ów. Na bazie tych minimalnych standardów zostanie oparty proces rekrutacji do konkursu na wyłonienie trzech CIS-ów z województwa lubuskiego, w których zostanie przeprowadzony pilotaż, aby sprawdzić, czy taki model sprawdza się w praktyce. Spotkanie to zakończyło etap poprzedzający proces pilotażu wstępnej koncepcji systemu standaryzacji, tzw. etap edukacji i wsparcia w wypracowywaniu w/w standardów oraz koncepcji standaryzacji usług reintegracyjnych i funkcjonowania CIS-ów jako instytucji, a tym samym otworzyło kolejny etap -  przeprowadzenie konkursu na wyłonienie trzech Centrów Integracji Społecznej – do realizacji w/w procesu pilotażu. Obecnie wykonawca usługi pracuje nad przygotowaniem tego konkursu a jego ogłoszenie zaplanował na koniec listopada b.r.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której znajdziecie Państwo informacje dotyczące ogłoszenia konkursu, jak i samego konkursu,  do udziału w którym już dzisiaj Państwa zapraszamy.

Życzymy wszystkim powodzenia!