Aktualności

07.07.2023

Nowy projekt n. „Efekt synergii – koordynacja włączenia społecznego”

01 lipca 2023 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Zielonej Górze rozpoczął realizację nowego projektu pn. „Efekt synergii – koordynacja włączenia społecznego”.

Nowy projekt n. „Efekt synergii – koordynacja włączenia społecznego”

Jego celem jest uspójnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie lubuskim. Do współpracy zapraszamy pracowników wszystkich jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, przedstawicieli instytucji rządowych, świata nauki, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych. W ramach projektu będziemy realizować działania z następujących obszarów:

- diagnozy, badania, monitoring i ewaluacja

- szkolenia, warsztaty, superwizja i doradztwo

- usługi społeczne, centra usług społecznych

- ekonomia społeczna

- aktywna integracja ( wsparcie dla CIS,ZAZ, WTZ)

- rodzina i piecza zastępcza

- programowanie

- zamówienia społecznie odpowiedzialne

- kampanie społeczne

- innowacje społeczne

- projekty partnerskie

Jeśli już widzą Państwo przestrzeń do wspólnych działań - zapraszamy do współpracy z zespołem Wydziału Koordynacji Włączenia Społecznego. Kontakt tel. 68 323 19 27 lub 68 323 1926 lub e-mailem:

Agnieszka Krzaczkowska: a.krzaczkowska@rops.lubuskie.pl

Dorota Kołkowska: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl

Joanna Frątczak – Müller - j.fratczak@rops.lubuskie.pl

Katarzyna Jedynak: k.jedynak@rops.lubuskie.pl

Aleksandra Ciszewska: a.ciszewska@rops.lubuskie.pl

Izabella Sinicka: i.sinicka@rops.lubuskie.pl

Małgorzata Strugielska: m.strugielska@rops.lubuskie.pl