Aktualności

29.06.2018

O stosowaniu zamówień społecznie odpowiedzialnych w Zielonej Górze

Czy warto udzielać zamówień społecznie odpowiedzialnych? Jakie korzyści przynoszą postępowania, w których zastosowano mechanizmy społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych? Na te i wiele innych pytań szukali odpowiedzi uczestnicy szkolenia, które odbyło się 28 czerwca br. w urzędzie marszałkowskim. 

KK180628_006

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze był organizatorem spotkania informacyjnego na temat stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Uczestników powitał dyrektor ROPS Jakub Piosik, a spotkanie poprowadziła adwokat Magdalena Falkowska, specjalista do spraw zamówień publicznych i funduszy europejskich.

Program spotkań obejmował następujące punkty:  

–  podstawy prawne stosowania klauzul społecznych oraz aspektów społecznych w zamówienia publicznych,

–  przykłady dobrych praktyk, w szczególności stosowanie aspektów społecznych w zamówieniach o wartości do 30 tys. oraz czterech głównych klauzul: zastrzeżonej, usługowej, pracowniczej i zatrudnieniowej,

–  korzyści płynące ze stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych przez jednostki samorządu terytorialnego,

–  obligatoryjność/dowolność stosowania aspektów społecznych,

–  sankcje wobec wykonawców z tytułu nieprawidłowej realizacji klauzul społecznych.

KK180628_024
KK180628_004

Foto. Krzysztof Kubasiewicz