Aktualności

21.07.2022

OTWARCIE GOSPODARSTW OPIEKUŃCZYCH

Gospodarstwa opiekuńcze w województwie lubuskim

Po ponad dwóch latach przygotowań, diagnozowania potrzeb, prac nad modelem usług społecznych na terenach wiejskich, przygotowywania założeń projektu, po wielu spotkaniach w gminach, rozmowach z włodarzami, kierownikami ośrodków pomocy społecznej, mieszkańcami wsi, właścicielami gospodarstw udało się utworzyć w województwie lubuski trzy pierwsze gospodarstwa opiekuńcze.

Czym jest gospodarstwo opiekuńcze?  Jest to forma wsparcia w zakresie opieki i integracji społecznej realizowana w ramach gospodarstwa wiejskiego posiadającego położenie w sąsiedztwie przyrody lasów i łąk, ogród umożliwiający komfortowy wypoczynek i uprawę roślin oraz domowe zwierzęta. Podopieczni w gospodarstwach mają czuć się swobodnie, a zapewniane aktywności muszą być zgodne z ich preferencjami, oczekiwaniami i możliwościami.

Gospodarstwa zostały powołane w ramach projektu pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w partnerstwie z Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kalsku, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Zgodnie z założeniami projektu utworzyliśmy w województwie lubuskim trzy gospodarstwa opiekuńcze, które aktualnie zapewniają 24 miejsca dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych. Gospodarstwa zostały wyłonione w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i rozpoczęły swoją działalność 1 lipca 2022 r.

11 lipca br. nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszego z trzech gospodarstw opiekuńczych zlokalizowanego w Jasieńcu. Jest to efekt partnerstwa z gminą Trzciel – burmistrzem Jarosławem Kaczmarkiem oraz kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej Dominiką Konieczną. Gospodarstwo opiekuńcze w Jasieńcu prowadzi Grzegorz Fajkis działający pod firmą Agencję Promocji i Rozwoju Grzegorz Fajkis.

Jasieniec
Jasieniec1

12 lipca br. świętowaliśmy otwarcie gospodarstwa opiekuńczego w Jordanowie, które powstało dzięki zaangażowaniu pana Tomasza Sielickiego – burmistrza Świebodzina i pani Moniki Filińskiej  – dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej. Gospodarstwo organizowane jest przez panią Elżbietę Wiatrowską-Glurę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agroturystyka Tańczący Żuraw.

Jordanowo

Trzecie gospodarstwo uroczyście zainaugurowało swoją działalność 13 lipca br. Gospodarstwo opiekuńcze w Nowym Żabnie prowadzone jest przez Fundację Ma Dar, a przy rekrutacji uczestników mogliśmy liczyć na współpracę ze strony wójt gminy Nowa Sól – pani Izabeli Bojko.

Nowe Żabno zmniejszone
Nowe Żabno1 zmniejszone

Przez kolejny rok wraz z partnerami projektu i realizatorami usług społecznych w gospodarstwach będziemy pracować nad programami agroterapii i możliwymi sposobami funkcjonowania gospodarstw po to by opracować mechanizmy wdrażania takich usług na terenie całego województwa. Naszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości usług opiekuńczych na terenach wiejskich.