Aktualności

16.10.2017

Odwiedziliśmy spółdzielnie socjalne w Poznaniu

13 października 2017r. grupa uczestników projektu "Efekt synergii - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej" odwiedziła spółdzielnie socjalne w Poznaniu.

DSC_6849

Pierwsze spotkanie odbyło się w Wielkopolskim Centrum Ekonomii Solidarnej prowadzonym przez Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka”. Fundacja została założona w 1989 roku przez Tomasza i Barbarę Sadowskich w okresie transformacji po upadku komunizmu, kiedy napiętrzały się problemy z bezrobociem, uzależnieniem oraz eksmisjami. Dziś Fundacja Barka jest jednym z 50 podmiotów zrzeszonych w międzynarodowej Sieci Barka. Przez lata działalności Barka wypracowała holistyczny system pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, na który składają się:

  1. Program Wspólnot (miejsca zakorzenienia i odbudowywania tożsamości). Życie oparte jest o ideę samopomocy w grupach 25-30 osobowych; przygotowanie starych, zrujnowanych domów na miejsca do życia, edukacji i  pracy; utrzymywanie się z własnej pracy (hodowla, uprawa, usługi) – początki przedsiębiorczości społecznej; solidarna pomoc innym w potrzebie; trzeźwość uświadamiana przez niepijących alkoholików.
  2. Program edukacji i reintegracji społecznej i zawodowej (poprzez Centra Integracji Społecznej, stowarzyszenia i grupy samokształceniowe). Założona przez Fundację „Barka” w 1998 roku Szkoła Barki (duński model „uniwersytetu ludowego”) stanowi prototyp dzisiejszych Centrów Integracji Społecznej. To na jej podstawie w 2003 roku stworzona została ustawa o zatrudnieniu socjalnym, regulująca powstawanie i funkcjonowanie CIS-ów. Reintegracja społeczna i edukacja odbywają się również poprzez powoływanie grup samokształceniowych oraz zakładanie stowarzyszeń przez osoby, które kiedyś znajdowały się w potrzebie.
  3. Program zatrudnienia (m.in. w spółdzielniach socjalnych czy przedsiębiorstwach społecznych). Pierwsze quasi spółdzielnie socjalne tworzone we Wspólnotach – podwaliny pod „ekonomię społeczną”; ustawa o spółdzielniach socjalnych – wzór przywieziony przez Barkę z Włoch; pierwsze spółdzielnie socjalne – program EQUAL (2004-2007). Obecnie Barka prowadzi OWES w subregionie poznańskim. Fundacja „Barka” prowadzi również przedsiębiorstwa społeczne, zatrudniając osoby z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym np. w ośrodkach wypoczynkowych i gospodarstwie ekologicznym w Chudobczycach.
  4. Program dostępnego budownictwa (poprzez osiedla socjalne i ekologiczne budownictwo). W latach 2002/2003 z inicjatywy Barki we współpracy z Miastem Poznań powstało Osiedle „Darzybór” składające się z 32 domków jednorodzinnych. Obecnie prowadzone są działania nad rozbudową osiedla, a „Barka” ma być odpowiedzialna za działania integracyjne wśród przyszłych mieszkańców. „Barka” przyznaje również nagrodę „Drabina Jakubowa” dla Liderów Barki, czyli osób, które poradziły sobie ze swoimi problemami i teraz pomagają innym. Oprócz symbolicznej drabiny nagrodą jest również przekazana im przez Fundację działka pod budowę domu. Pierwszy ekologiczny dom Lidera Zbyszka Ściany został zamieszkany w 2017 roku w Marszewie.
  5. Program tworzenia partnerstw lokalnych (na rzecz wspierania przedsiębiorczości społecznej). Edukacja formacyjna przedstawicieli władz lokalnych, pracowników instytucji publicznych, działaczy społecznych, przedsiębiorców. W wyniku prowadzonej przez Sieć Barki działalności edukacyjno-formacyjnej powstało ok. 150 partnerstw lokalnych na rzecz włączenia społecznego i przedsiębiorczości społecznej z udziałem wójtów, burmistrzów i kluczowych partnerów lokalnych. W ramach partnerstw powstają: CISy, ZAZy, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa prowadzone przez stowarzyszenia i fundacje; spółki pożytku publicznego. Barka prowadzi również partnerskie działania w krajach UE, m.in. w Holandii, Irlandii, Islandii, czy Belgii. Są to działania mające na celu pomoc bezdomnym migrantom w powrocie do ich krajów ojczystych, a także pomoc w zakresie terapii, leczenia, pomocy socjalnej, etc.

 Następnie spotkaliśmy się w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „Furia” z jej pracownikami. Spółdzielnia powstała w 2014 roku z inicjatywy dwóch organizacji – Fundacji FIONA oraz Fundacji Aktywnych FURIA. Jest to pierwsza spółdzielnia socjalna w Polsce wdrażającą innowacyjny model aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, oparty na ścisłej współpracy osób o różny poziomie sprawności, którzy wspólnie realizują powierzone im zadania w zakresie produkcji i usług. Prowadzona działalność gospodarcza jest narzędziem dla stworzenia optymalnego środowiska pracy, sprzyjającego skutecznej aktywizacji zawodowej i długotrwałemu zatrudnieniu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz świadomych pełnosprawnych współpracowników powracających na rynek.

Na obiad zostaliśmy zaproszeni do restauracji „Wspólny Stół” na Śródce w Poznaniu. Restauracja jest prowadzone przez spółdzielnię socjalną o tej samej nazwie. Jak sami o sobie piszą: „Świat WSPÓLNEGO STOŁU to przede wszystkim ludzie. Profesjonaliści i amatorzy - wszyscy z pasją do tworzenia dobrego jedzenia, serwujący kuchnię polską z twistem oraz międzynarodowym akcentem inspirowanym przez naszych zagranicznych przyjaciół. Siły aktywizowanych zawodowo osób połączone zostały z profesjonalnym szefem kuchni oraz zespołem wykwalifikowanych pomocników, a także poznańskich studentów. Wypracowany zysk przeznaczany jest na integrację zespołu oraz udoskonalanie umiejętności członków zespołu”. Prowadzona przez Spółdzielnię Socjalną „Wspólny Stół” restauracja na Śródce w Poznaniu rozpoczęła swoją działalność pod koniec sierpnia 2015 r. Od tamtej pory zatrudnienie w restauracji wzrosło z 5 do 13 osób. Celem Spółdzielni jest przywrócenie na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową. Przedstawiciele spółdzielni przywiązują dużą wagę do współpracy z innymi podmiotami ekonomii społecznej stąd wspólne działania w zakresie świadczenia usług gastronomicznych z Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez Fundację „Barka” oraz zakup produktów z ekologicznego gospodarstwa „Barki”, a także z innych spółdzielni socjalnych. Podmioty te wspólnie dążą do zawiązania konsorcjum, które pozwoli podejmować większe zlecenia gastronomiczne, nie tylko na terenie Poznania.

Ostatnim punktem w programie wizyty studyjnej były odwiedziny w Spółdzielni Socjalnej „Turbo”, która prowadzi od lutego 2017 roku Kawiarnię „Ciacho”, przy ul. Górna Wilda 70 w Poznaniu. W ofercie rodzinna kawiarnia oferuje zdrowe i przygotowane z naturalnych składników tarty, muffinki, torty, dania śniadaniowe, lunche oraz kawę z Kamerunu (wypalana przez Dobrą Kawiarnię – przedsiębiorstwo społeczne). Spółdzielnia prowadzi również warsztat samochodowy i zatrudnia łącznie 5 osób.

Fotogaleria tutaj