Aktualności

29.06.2017

PIĄTE SPOTKANIE SIECIUJĄCE REINTEGRACYJNE PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

Za nami drugie i ostatnie w tym roku spotkanie z cyklu spotkań sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (KIS-y, CIS-y, WTZ-y, ZAZ-y), które tym razem odbyło się w Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku w dniu 27.06.2017r.    

PIĄTE SPOTKANIE SIECIUJĄCE REINTEGRACYJNE PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

W spotkaniu uczestniczyło około 15 -tu przedstawicieli lubuskich Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej. Spotkanie poprowadził Pan Daniel Fąferko -  wieloletni praktyk w dziedzinie ekonomii społecznej - Prezes Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej WINDA – założyciela międzygminnego Centrum Integracji Społecznej w powiecie żagańskim i przewodniczący Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Tematem spotkania było: „Podmiot zatrudnienia reintegracyjnego a rewitalizacja". Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie efektów reintegracyjnych między  jego uczestnikami w reprezentowanych przez siebie podmiotach, w zakresie ich współpracy z samorządem lokalnym w przestrzeni gospodarczo – porządkowej oraz rewitalizacji.

W pierwszej części spotkania, uczestnicy wymieniali się doświadczeniami z zakresu swojej współpracy z samorządami lokalnymi oraz szukali wspólnych rozwiązań na jej uaktywnienie i polepszenie. Natomiast w drugiej części analizowali przypadki rewitalizacji w swoich regionach  i zastanawiali się, dlaczego rewitalizacja skrajnie zaniedbanych terenów przez uczestników CIS-ów przynosi większe efekty w ich reintegracji zarówno społecznej, jak i zawodowej niż rewitalizacja tych mniej zaniedbanych? Przedstawiciele CIS-ów jednomyślnie stwierdzili, że przypadki rewitalizacji skrajnie zaniedbanych terenów (np. cmentarzy) przez ich uczestników, przynoszą większe efekty w ich reintegracji z uwagi na ich większe zaangażowanie i większe poczucie wspólnej pracy w słusznej sprawie, która w efekcie końcowym przynosi im ogromną satysfakcję, że zrobili coś bardzo „wielkiego” dla innych, że po prostu „dali radę”, że nareszcie i im się udało.