Aktualności

17.07.2017

POSIEDZENIE REGIONALNEGO KOMITETU ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ

14 lipca 2017 roku w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze, odbyło się kolejne posiedzenie członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego (RKRES).

Podczas pierwszej część posiedzenia Damian Dec (ekspert w zakresie animacji lokalnej) zaprezentował koncepcję programową Akademii Liderów Lokalnych (ALL). Następnie Ewa Matuszewska (uczestniczka II edycji ALL) przedstawiła swój projekt liderski, którego głównym celem było zorganizowanie warsztatów kulinarnych dla młodzieży. Pan Rafał Adamczak (przedstawiciel Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych) omówił założenia projektu pn. „Skuteczni w zamówieniach publicznych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Na zakończenie przedstawiciele ośrodków wsparcia ekonomii społecznej przedstawili wskaźnik przyznanych dotacji oraz wsparcia pomostowego.