Aktualności

28.09.2017

POSIEDZENIE REGIONALNEGO KOMITETU ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ

27 września 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych KRĄG w Gorzowie Wlkp., odbyło się kolejne posiedzenie członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego (RKRES).

Pierwsza część posiedzenia została poświęcona przedstawieniu oraz przeanalizowaniu przez Piotra Stronkowskiego wyników ankiety, która została przeprowadzona na poprzednim posiedzeniu. Głównym celem analizy była ocena funkcjonowania RKRES z punktu widzenia jego skuteczności. Przedstawione zostały również wstępne rekomendacje, które stały się przedmiotem dyskusji. Następnie omówione zostały wnioski z makroregionalnego spotkania przedstawicieli regionalnych komitetów rozwoju ekonomii społecznej, które odbyło się 6-7.09.2017 we Wrocławiu.

Druga część spotkania dotyczyła ogólnej kondycji lubuskiej ekonomii społecznej, przedstawieniu informacji dot. realizacji wskaźników,  harmonogramu ogłaszania nowych konkursów oraz kryteriów dostępu do nowego konkursu dla OWES-ów. Istotną kwestią podczas posiedzenia była również analiza wskaźników LPRES pozwalająca na ocenę postępu ich realizacji i stopnia osiąganych celów oraz zapewnienia zgodności realizacji Programu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami.