Aktualności

12.02.2018

POSIEDZENIE REGIONALNEGO KOMITETU ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ

8 lutego 2018 roku w Gorzowie Wlkp., odbyło się kolejne posiedzenie członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego (RKRES).

Pierwsza część posiedzenia została poświęcona zaprezentowaniu planów działań OWES-ów oraz podziałowi obszarów zadań pomiędzy ROPS-OWES. W dalszej części przedstawiciel Instytucji Zarządzającej przedstawił harmonogram konkursów na 2018r. ze szczególnym uwzględnieniem obszaru aktywnej integracji, rewitalizacji społecznej oraz ekonomii społecznej wraz z pulą środków przewidzianych na to zadanie. Przedstawiono także stopnień realizacji wskaźników ww. obszarach od początku realizacji programu RPO Lubuskie 2020.

W drugiej części wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RKRES oraz wyłoniono grupy zadaniowe działające w ramach komitetu.