Aktualności

19.05.2017

PROGRAMOWANIE EKONOMII SPOŁECZNEJ - POWIATOWE SPOTKANIA INFORMACYJNE 2017

Rozpoczynamy nowy cykl powiatowych spotkań informacyjnych poświęconych tematyce tworzenia lokalnych dokumentów strategicznych uwzględniających zagadnienia z zakresu ekonomii społecznej. W 2017 r. spotkania w powiatach województwa lubuskiego przebiegać będą pod hasłem „Społecznie wrażliwy samorząd”. Program spotkań będzie obejmował m.in.:

–     podstawy prawne tworzenia i aktualizowania dokumentów strategicznych,

–     przykłady dobrych praktyk tworzenia dokumentów strategicznych uwzględniających ekonomię społeczną (m.in. programy rewitalizacji, programy usług społecznych),

–     propozycje źródeł finansowania działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,

–     korzyści płynące ze wspierania rozwoju ekonomii społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego.

Spotkania mają pokazać jak programować ekonomię społeczną w lokalnych dokumentach strategicznych by stanowiły one skuteczne narzędzia zmian w gminie i powiecie. Mając na uwadze trwający w naszym regionieproces opracowywania gminnych programów rewitalizacji, a jednocześnie wymogi zastosowania zasad partycypacji oraz partnerstwa zarówno na etapie tworzenia jak i realizacji tych programów, chcielibyśmy zaprezentować rozwiązania w zakresie włączenia ekonomii społecznej, które będą  odpowiedzią na wymogi z Wytycznych.

Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej na spotkania w następujących terminach:

  • Powiat nowosolski – 22 maja 2017 r., godz. 10:00, siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 65.
  • Powiat strzelecko-drezdenecki – 29 maja 2017 r., godz. 10:00, siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku, ul. Kościuszki 31, 66-530 Drezdenko
  • Powiat wschowski – 5 czerwca 2017 r., godz. 10:00, Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1c
  • Powiat świebodziński – 6 czerwca 2017 r., godz. 10:00, Sala sesyjnej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie ul. Kolejowa 2
  • Powiat sulęciński – 7 czerwca 2017 r., godz. 10:00, Sala Narad, pokój 206, I piętro, Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a