Aktualności

01.12.2016

RELACJA Z SEMINARIÓW "CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, NARZĘDZIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNO - ZAWODOWEJ, CZY TANI WYKONAWCA ZADAŃ GMINY?"

Za nami trzy seminaria  pn. „Centra Integracji Społecznej, narzędzie aktywizacji społeczno – zawodowej,  czy tani wykonawca zadań gminy?” Prowadzącą spotkania była Pani Małgorzata Kowalska z CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu. Udział  w spotkaniach wzięło ok. 80 osób, głównie przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy, podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym oraz ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

RELACJA Z SEMINARIÓW "CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, NARZĘDZIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNO - ZAWODOWEJ, CZY TANI WYKONAWCA ZADAŃ GMINY?"

Pierwsze z nich odbyło się w dniu 21.11.2016 r. w Gorzowie Wielkopolskim, drugie w dniu 22.11.2016r. w Zielonej Górze i trzecie 23.11.2016r. również w Zielonej Górze. Wszystkie spotkania przeprowadzone zostały metodą warsztatową, połączoną z panelem dyskusyjnym i poświęcone były podnoszeniu jakości procesu reintegracji społeczno-zawodowej oraz współpracy między jednostkami (na poziomie regionu): Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowymi Urzędami Pracy, Centrami i Klubami Integracji Społecznej oraz Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Podczas spotkań poruszono zagadnienia związane z identyfikacją problemów w zakresie obecnego stanu współpracy między podmiotami w Lubuskiem.
Głos ekspercki zajęli w tej sprawie przedstawiciele CIS, PUP i OPS: Pan Daniel Fąferko – Prezes Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej WINDA – założyciela międzygminnego CIS w powiecie żagańskim, Pani Joanna Lewandowska – Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Strzelcach Krajeńskich, Pani Alina Lewandowska – Z-ca Dyrektora MGOPS w Strzelcach Krajeńskich, Pani Sabina Marciniak – Dyrektor PUP w Krośnie Odrzańskim, Pani Danuta Kłos – Kierownik OPS w Zbąszynku, Pan Wacław Hansz – Dyrektor CIS w Zielonej Górze oraz Pani Nina Kowalonek – Z-ca Dyrektora PUP w Zielonej Górze.

Przedstawiciele omawianych podmiotów wysnuli wnioski, iż zdiagnozowane problemy dałoby się rozwiązać poprzez organizację wspólnych szkoleń dla pracowników bezpośrednio zajmujących się obsługą klienta oraz, co podkreśla się na każdym poziomie współpracy, stworzenie klarownych regulacji prawnych a także zwiększenie świadomości włodarzy gmin oraz pracodawców w zakresie korzyści płynących ze współpracy podmiotów. Stwierdzono również, że najważniejszymi działaniami, jakie mogą zostać podjęte przez PUP, OPS, CIS i OWES jest skoordynowanie działań między wymienionymi podmiotami i wypracowanie szeroko rozumianego systemu współpracy, a dokładnie doprecyzowanie ścieżki pracy  z klientami. Choć jednostki te mają różne cele, to ich celem szczegółowym – wspólnym dla wszystkich – jest usamodzielnienie klientów.