Aktualności

17.09.2018

RELACJA z wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w BRZEZINACH, ŁODZI i WARSZAWIE

Tym razem, podczas dwudniowej wizyty studyjnej w dniach 13-14 września br., odwiedziliśmy miasta: Brzeziny, Łódź i Warszawę.

Wizyta miała na celu wsparcie merytoryczne, rozwój i doskonalenie kompetencji zawodowych poprzez usprawnienie warsztatu pracy, kwalifikacji i umiejętności oraz implementację dobrych praktyk z Polski.

RELACJA z wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w BRZEZINACH, ŁODZI i WARSZAWIE

Pierwszego dnia wizyty odwiedziliśmy Gminę Brzeziny (woj. łódzkie), która zaprezentowała politykę społeczną w zakresie wsparcia reintegracji społecznej i zawodowej, poprzez wsparcie przedsiębiorczości społecznej, co przynosi wymierne korzyści dla całej społeczności lokalnej. Tu, Zastępca Burmistrza wraz z prezesem Spółdzielni Socjalnej COMUNAL SERVISE (spółdzielni osób prawnych), przedstawili politykę komunalną, powierzaną do realizacji metodą IN HOUSE. Wdrażając takie rozwiązanie, zatrudnienie znalazło ok. 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a sama Gmina nie ma większych problemów z realizacją inwestycji.

Niezwykle ciekawy punkt programu stanowiła prezentacja działań FUNDACJI URBAN FORMS na terenach zrewitalizowanych w Łodzi.  Z prawdziwą pasją zaprezentowano nam ponadczasową i ponadkulturową wartość pracy wytwórczej, demokratyzacji produkcji i edukacji w powyższym zakresie. Dodatkowo, omówiona została problematyka społeczna, na którą znaczący wpływ miały doświadczenia historyczne tego miasta. Należy podkreślić, że duża część miasta została zrewitalizowana, a ta która jeszcze czeka na rewitalizację - upiększona została bajecznymi muralami, wykonanymi przez artystów z kraju i z zagranicy.

Spółdzielnia Socjalna FILHARMONIA SMAKU zapoznała nas z celami biznesowymi spółdzielni serwując arcydzieła tamtejszej kuchni. Co istotne, część pracowników stanowią osoby z niepełnosprawnościami, a podawane dania są godne najwyższej klasy wirtuozów kulinarnych - po prostu majstersztyk!  To miejsce jest dowodem na wysoką i niepodważalną jakość usług przedsiębiorczości społecznej i jednocześnie obala nadal (niestety) funkcjonujące w świadomości społecznej, stereotypy dotyczące pracy, wykonywanej przez osoby z niepełnosprawnością.

Ostatnim, ale nadal niezwykle ciekawym, łódzkim punktem było CENTRUM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w Łodzi, które zajmuje się realizacją indywidualnych i grupowych spotkań z doradcą zawodowym, realizacją warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, autoprezentacji, emocji, negocjacji, a także szkoleń zawodowych ukierunkowanych na nabywanie i podwyższanie kwalifikacji zawodowych osób z niepełnosprawnością, a w efekcie powrót na otwarty rynek pracy.

Podczas drugiego dnia wizyty, już w Warszawie, odwiedziliśmy m.in. Spółdzielnię Socjalną MARGINES, która prowadzi vegańską restaurację VEGAN BISTRO, gdzie spółdzielcy nacisk kładą na jakości produktów, co zostało potwierdzone tabunem warszawiaków napierających na bistro w porze lunchu. Należy zaznaczyć, że celem nadrzędnym Spółdzielni jest realizacja reintegracji społeczno-zawodowej. W swojej działalności podkreślają istotę równości praw kobiet i mężczyzn czy niedyskryminacji ze względu na kolor skóry i wyznanie religijne, a także godne warunki pracy.

Tego dnia gościliśmy także w FUNDACJI NA RZECZ INICJATYW SPOŁECZNYCH I EKONOMICZNCH (FISE). Fundacja jest fundacją parasolową, która prowadzi szereg działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, gdzie odsłuchaliśmy prelekcji dot. spółdzielczości socjalnej w województwie mazowieckim oraz wzorcowej współpracy z urzędem miasta stołecznego Warszawa w zakresie stosowania klauzul społecznych, tym samym wsparcia przedsiębiorczości społecznej i skutecznej realizacji zamówień społecznie odpowiedzialnych.

Nie mogliśmy ominąć Klubokawiarni POŻYTECZNEJ na Nowym Świecie, gdzie ludzie z cudowną aurą i mocą walczą o prawa osób z niepełnosprawnościami, biorąc udział w kampaniach społecznych, debatach czy akcjach charytatywnych. POŻYTECZNA łamie mity na temat pracy osób  z niepełnosprawnościami, gdyż sama je zatrudnia. Ponadto! Klubokawiarnia, to miejsce, gdzie każdy, bez względu na poglądy i przekonania znajdzie swój neutralny kąt i chwilę na wytchnienie w towarzystwie  pysznej kawy i ciasta. POLECAMY!

Naszym ostatnim punktem była prezentacja działań FUNDACJI HABITAT for Humanity Poland, która zajmuje się wsparciem w zakresie szeroko pojętej kooperatywy mieszkaniowej dla osób wykluczonych w tym rewitalizacją społeczną. Jak sami o sobie mówią: „Dążą do tego aby każdy mieszkał godnie. Problemy mieszkaniowe w Polsce powodują szereg innych problemów – ludzie emigrują, odkładają decyzję o posiadaniu dzieci, nie są w stanie się usamodzielnić. Problemy te objawiają się na wiele sposobów, a my staramy się pomóc w każdym z przypadków, nie tylko wspomagając konkretne osoby, lecz także działając na rzecz zmian systemowych”.

ACH! WRÓCILIŚMY PEŁNI INSPIRACJI i REFLEKCJI NAD TYM CO JESZCZE DOBREGO MOŻNA ZDZIAŁAĆ! CHYLIMY TAKŻE CZOŁA PRZED EFEKTAMI PRAC I DZIAŁAŃ JAKIE ZAPREZENTOWAŁY NAM WIZYTOWANE PODMIOTY. GRATULUJEMY I ŻYCZYMY IM POWODZENIA!

 

Fotorelacja z wizyty KLIK