Aktualności

13.03.2017

RUSZA II EDYCJA AKADEMII LIDERÓW LOKALNYCH

28-29.04.2017 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczyna realizację II edycji Akademii Liderów Lokalnych.

 

I Akademii Liderów Lokalnych- jest cyklem 5 - dwudniowych warsztatów, dla 15 pracowników/wolontariuszy z grupy adresatów projektu pn. Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej, tj. przedstawicieli ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, a także przedstawicieli nauki i biznesu, którzy angażują się w rozwój ES.

II.  Cel główny -wyposażenie uczestników w kompetencje niezbędne do prowadzenia procesów tworzenia polityk publicznych (kompetencje interpersonalne, umiejętności prowadzenia diagnozy lokalnej, planowania strategicznego i operacjonalizacji planów oraz prowadzenia konsultacji i współtworzenia dokumentów strategicznych). 

III.  Efekt końcowy - udział w Akademii Liderów Lokalnych zakończy się zaprezentowaniem konkretnego działania w praktyce, we własnym lokalnym środowisku. Uczestnicy osobiście lub w parach (w przypadku reprezentowania tego samego środowiska lokalnego) przygotują projekt społeczny, który będą musieli zaprezentować na ostatnim laboratorium.

IV. Zakładane rezultaty –uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu metod i technik diagnozowania potrzeb społeczności lokalnej, metod włączania społeczności lokalnej, aktualnie obowiązujących przepisów prawnych dot. partnerstw lokalnych, rewitalizacji, konsultacji społecznych, a także planowania i wdrażania procesów partycypacji. Po zakończeniu ALL, uczestnicy podniosą swoje umiejętności w zakresie doboru technik i metod diagnozy społeczności lokalnej, identyfikacji kluczowych etapów organizowania i prowadzenia procesów partycypacyjnych oraz angażowania liderów lokalnych do współpracy

V. Limit miejsc– wynosi 15.

Trenerem prowadzącym II edycja Akademii Liderów Lokalnych będzie Pan Damian Dec. Aktywnie angażuje się w różnorodne inicjatywy edukacyjne z zakresu aktywności obywatelskiej – jako trener, animator, facylitator. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w pracy na rzecz różnorodnych grup społecznych i zawodowych. Cechy wyróżniające: optymizm, energia i elastyczność. Prywatnie tato pięcioletniego aktywnego obywatela.

Miejsce dwudniowych warsztatów - to Pałac Wiejce, położony w malowniczej wsi wśród Puszczy Noteckiej, nad rozlewiskiem rzeki Warty. Miejsce oddalone o ok. 20 km. od Skwierzyny.

Terminy zjazdów:

28-29.04 - I zjazd

12-13.05 - II zjazd

26-27.05 - III zjazd

09-10.06 - IV zjazd

07-08.07 - V zjazd

Każdy zjazd trwa ok 15 godz. Rozpoczyna się ok. w piątek ok godz. 10.00 i trwa do godz. 19.00 z przerwami oraz w sobotę od godz. 09 do 14 (zakończony obiadem).

3 laboratoria odbędą się w Zielonej Górze w terminach: 16.05.2017 r. 13.06.2017 r.05.07.2017 r.

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Jedynak, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej – tel. 68 323 19 26 e-mail: k.jedynak@rops.lubuskie.pl.

Udział w ALL jest bezpłatny i współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, w ramach projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”.