Aktualności

04.07.2018

Raport z realizacji zadań Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej za 2017r.

Wojewódzki raport z realizacji przeprowadzonych zadań wyszczególnionych w LPRES. Raport został skonsultowany z członkami RKRES oraz zaprezentowany i uchwalony przez Zarząd Województwa