Aktualności

08.03.2018

SIÓDME SPOTKANIE SIECIUJĄCE REINTEGRACYJNE PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

28 lutego 2018 roku w siedzibie Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych "KRĄG" w Gorzowie Wlkp. odbyły się warsztaty dla przedstawicieli Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej. Założeniem warsztatów  było zaproszenie do dyskusji podmioty ekonomii społecznej na temat korzyści wynikających ze współpracy, sieciowania oraz określenia form współpracy.

1

W wyniku zajęć warsztatowych uczestnicy określili  mocne i słabe strony realizacji zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Po określeniu mocnych i słabych stron, uczestnicy spotkania stwierdzili, że potrzebują możliwości sieciowania w celu wspólnego wypracowywania stanowisk, dzielenia się praktycznymi rozwiązaniami, podejmowania wspólnych działań. Uważają, że Lubuska Regionalna Sieć Centrów i Klubów Integracji Społecznej będzie pierwszym krokiem do rozpoczęcia działań dotyczących funkcjonowania CIS, KIS w województwie lubuskim. Przedstawiciel Lubuskiej Regionalnej Sieci Centrów i Klubów Integracji Społecznej będzie mógł reprezentować problemy Centrów i Klubów na spotkaniach krajowych, ponieważ są to działania ważne i wymagające interwencji. Przedstawiciele CIS/KIS województwa lubuskiego zaproponowali kandydaturę  Pani Heleny Guhl na swojego reprezentanta w ramach Lubuskiej Regionalnej Sieci Centrów i Klubów Integracji Społecznej.