Aktualności

28.03.2017

SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DS. WSPÓŁPRACY Z PES-AMI

GRUPA ROBOCZA DS. WSPÓŁPRACY Z PES-AMI w dniu 16.03.2017r. spotkała się, aby opracować strategię promocji wydanego INFORMATORA ŚCIEŻKI REINTEGRACJI SPOŁECZNO - ZAWODOWEJ                             W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM, nad redakcją którego pracowała w ubiegłym roku.

SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DS. WSPÓŁPRACY Z PES-AMI

Spotkanie miało charakter nieco uroczysty z uwagi na świętowanie wspólnego sukcesu, jakim było bez wątpienia zredagowanie i wydanie przez grupę niniejszego INFORMATORA. Taki wspólny sukces cieszył podwójnie i dodał energii oraz zapału do dalszego działania. Tym razem do opracowania kampanii informacyjno - promocyjnej INFORMATORA. Grupa podzieliła się zadaniami celem stworzenia prezentacji multimedialnej, która będzie wykorzystywana podczas spotkań promujących niniejszy INFORMATOR oraz opracowała harmonogram jego przewidywanej dystrybucji. Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy na spotkania promujące oraz do samej lektury.

Publikacja dostępna jest na naszej stronie pod linkiem: http://es.lubuskie.pl/pl/Aktualnosci/INFORMATOR-SCIEZKI-REINTEGRACJI-SPOLECZNO-ZAWODOWEJ-W-WOJEWODZTWIE-LUBUSKIM