Aktualności

29.03.2018

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY OWES

28 marca 2018 roku w Zielonej Górze, odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie sieci współpracy OWES.

Celem spotkania było wytyczenie wspólnych kierunków działań w przyszłych projektach OWES-ów i ROPS-u.

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY OWES

Wśród zadań jakie postawili przed sobą uczestnicy spotkania znalazło się omówienie zaawansowania prac nad opracowaniem nowych projektów OWES, w tym analiza problemów oraz wymiana doświadczeń. Omówiona także plany działań związanych z wytyczaniem kierunków rozwoju lubuskiej ES, w tym realizacji LPRES. Najwięcej czasu poświęcono wypracowaniu zasad wspólnej realizacji zadań projektów ROPS i OWES.

Praca w grupach skupiła się nad wypracowaniem wspólnej realizacji zadań w obszarach: animacji, wsparcia PES, reintegracji, promocji PES oraz edukacji.