Aktualności

24.03.2017

SZÓSTE SPOTKANIE SIECIUJĄCE REINTEGRACYJNE PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

23.03.2017r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze  odbyło się kolejne spotkanie z cyklu spotkań mających na celu sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (KIS-y, CIS-y, WTZ-y, ZAZ-y).

SZÓSTE SPOTKANIE SIECIUJĄCE REINTEGRACYJNE PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

W spotkaniu uczestniczyło około 20 -tu przedstawicieli lubuskich Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Zakładu Aktywności Zawodowej. Spotkanie poprowadził Pan Daniel Fąferko -  wieloletni praktyk w dziedzinie ekonomii społecznej - Prezes Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej WINDA – założyciela międzygminnego Centrum Integracji Społecznej w powiecie żagańskim i przewodniczący Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Tematem spotkania było: „Podmiot zatrudnienia reintegracyjnego – aktywność projektowa czy długofalowe działanie?”. Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie efektów reintegracyjnych między  jego uczestnikami w reprezentowanych przez siebie podmiotach. Gościem spotkania była Pani Małgorzata Szymczak Kierownik jedynego działającego w naszym województwie Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie, która opowiedziała, jak powstawał ZAZ i przybliżyła zasady jego funkcjonowania.

W ramach realizowanego projektu ”Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” w bieżącym roku zaplanowano dwa takie spotkania, których głównym celem będzie podejmowanie inicjatyw wspierających integracyjne pes-y, budowanie platformy ich współpracy oraz regionalnej sieci kooperacji, która stanowić będzie przestrzeń do  wymiany doświadczeń pomiędzy pes-ami wchodzącymi w jej skład.