Aktualności

23.08.2018

Seminarium „Crowdfunding i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) w projektach kulturalnych i społecznych

Era nowych technologii to również epoka nowoczesnych sposobów komunikacji; cyfryzacji towarzyszy rozwój nowatorskich metod, które pozwalają na dotarcie zarówno do odbiorców, jak i potencjalnych mecenasów. Jednym z wyznaczników profesjonalizacji przedstawicieli sektorów kultury, kreatywnego i społeczeństwa obywatelskiego jest zdolność do dostosowania i wykorzystania tych instrumentów do własnych potrzeb. Crowdfunding pozwala jednocześnie na poszerzenie kręgu odbiorców oferty oraz pozyskanie dodatkowych środków na finansowanie nowych inicjatyw; Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) stanowi z kolei formę mecenatu, która, uwzględniając dobro społeczne, tworzy nowe sieci powiązań na linii biznes – kultura – społeczeństwo.

Seminarium „Crowdfunding i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) w projektach kulturalnych i społecznych

6 września 2018 w Warszawie odbędzie się organizowane przez programy  “Europa dla obywateli” oraz Kreatywna Europa seminarium, które poświęcimy tym trendom. Praktycy i teoretycy crowdfundingu oraz CSR wskażą zarówno sposoby funkcjonowania i możliwości wykorzystania tych koncepcji, jak i przykłady dobrych praktyk. Wspomnieć należy, że metody te wpisują się dodatkowo w założenia europejskiej polityki społeczno-kulturalnej, wśród których, obok wspomnianej już profesjonalizacji, znajdują się również innowacyjność, wzmacnianie potencjału sektorów oraz rozwój publiczności.

Dla potencjalnych beneficjentów programów dodatkowo istotnym może być fakt, iż pozyskane dzięki tym formom wsparcia fundusze, jako część wkładu własnego, są dopuszczalne przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach „Europy dla obywateli” oraz Kreatywnej Europy.

Zapisów na wydarzenie można dokonywać do 3 września (do godziny 15:00) poprzez  formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Programu Kreatywna Europa. Udział w seminarium jest bezpłatny, zaś ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zachęcamy do wczesnej rejestracji. E-mail z potwierdzeniem rejestracji wysłany zostanie Zainteresowanym w dniu 4 września.

Crowdfunding i CSR w projektach kulturalnych i społecznych

Termin: 6 września 2018 r.

Miejsce: Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56, 03-733 Warszawa

PROGRAM

10.30 – 11.00 Otwarcie seminarium

Małgorzata Kiełkiewicz, Creative Europe Desk Polska

Sebastian Magiera, Centrum Kreatywności Targowa

11.00 – 11.15 Wprowadzenie do zagadnień związanych z finansowaniem oferowanym przez Program Kreatywna Europa

11.15 – 11.30 Prezentacja programu „Europa dla obywateli” – wprowadzenie do zagadnień tematycznych, terminy naboru wniosków, przykłady zrealizowanych projektów

11.30 – 12.30 Czy kultura się opłaca? Crowdfunding i CSR jako dodatkowe źródła wsparcia w projektach kulturalnych i społecznych  –  dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości:

  • dr Katarzyna Kopeć – Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera / Uniwersytet Jagielloński
  • Bartosz Filip Malinowski – Agencja WeTheCrowd
  • Joanna Skałuba – Fundacja Res Severa; Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”
  • dr Karolina Bieniek – Przegląd Sztuki Survival
  • Dariusz Szulc – ARTVENTURE Public Relations, Instytut Biznesu Rodzinnego

Moderator: Artur Celiński – DNA Miasta / Magazyn Miasta

12.30 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.30 I część seminaryjna: Crowdfunding w kulturze W co inwestować, aby zyskać jak najwięcej? Przykłady najlepszych praktyk.

Prowadzenie: Bartosz Filip Malinowski

14.30 – 14.45 Przerwa

14.45 – 16.00 II część seminaryjna: CSR w kulturze.

Prowadzenie: dr Katarzyna Kopeć

16.00 – 16.15  Podsumowanie seminarium

 źródło: www.europadlaobywateli.pl