Aktualności

28.05.2018

Spotkania pt. „Nowe wyzwania dla Przedsiębiorstw Społecznych”

dniach 23.05.2018 r. w Zielonej Górze w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida oraz 24.05.2018 r. w Gorzowie Wlkp. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta,  odbyły się spotkania pt. „Nowe wyzwania dla Przedsiębiorstw Społecznych”. Spotkania poprowadził prezes OZRSS Cezary Miżejewski.

Spotkania pt. „Nowe wyzwania dla Przedsiębiorstw Społecznych”

W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele lubuskich Przedsiębiorstw Społecznych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych

Głównym tematem spotkań były zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych. Można było nie tylko posłuchać ale i skonsultować swoje zmiany statutowe.

Zaprezentowano także program Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Fundusz Pożyczkowy dla Podmiotów Ekonomii Społecznej”. W drugiej części spotkań rozmawiano o współpracy Przedsiębiorstw Społecznych z samorządem terytorialnym oraz działaniach w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej oraz działania w sferze pożytku publicznego.