Aktualności

10.05.2018

Status Przedsiębiorstwa Społecznego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Ministerstwem Rozwoju wspólnie wypracowały rekomendacje w sprawie przyznawania statusu przedsiębiorstwa społecznego. Celem tych dokumentów jest ujednolicenie sposobu nadawania statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wraz z działającymi na terenie województwa lubuskiego ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej (OWES w Zielonej Górze oraz LOWES w Gorzowie Wlkp.) na podstawie wypracowanych rekomendacji, opracował regulamin przyznawania statusu PS. Regulamin jest zbieżny z treścią Rekomendacji, zawiera także dodatkowe wzory dokumentów, które będą użyteczne w trakcie procesu weryfikacji i nadawania statusu przedsiębiorstwa społecznego.

O weryfikację cech przedsiębiorstwa społecznego mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej w ośrodku wsparcia ekonomii społecznej właściwym terytorialnie dla siedziby podmiotu ekonomii społecznej, na podstawie złożonego wniosku o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Dokumenty do pobrania poniżej