Aktualności

05.03.2018

Szkolenia dla OWES-ów

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie oraz Fundacja Fundusz Współpracy zapraszają do udziału w projekcie: „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Rekrutacja na szkolenia trwa do dn. 30.03.2018 r.:

Profesjonalista OWES – szkolenie z zakresu kluczowych kompetencji dla doradców i animatorów

III tura od 15.01.2018r. do 30.03.2018r.

Profesjonalista OWES – szkolenie II stopnia dla doradców i animatorów

III tura od 15.01.2018r. do 30.03.2018r.

Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych

II tura  od 15.01.2018r. do 30.03.2018r.

Szkolenia na kierunku „Profesjonalista OWES …” będą odbywały się w dowolnym miejscu pod warunkiem skompletowania grupy.

Do udziału w szkoleniach zapraszani są pracownicy akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej tj.:

  • kierowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej,
  • animatorów,
  • kluczowych doradców,
  • kluczowych doradców biznesowych,
  • pracowników wspierających doradców,
  • pracowników monitorujących działania przedsiębiorstw ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych
  • pracowników przygotowywanych do pełnienia roli lub pełniących funkcję konsultantów regionalnych ds. zamówień publicznych zgodnie z planowaną aktualizacją Standardów

więcej informacji na stronie www.forum-owes.pl